Privacy policy

DLB Productions bvba hecht veel belang aan je veiligheid. Daarom respecteren en beschermen wij je privacy en zorgen wij ervoor dat persoonlijke gegevens veilig worden behandeld.

Concreet betekent dit dat wij de WET VAN 8 DECEMBER 1992 MET BERTREKKING TOT DE BESCHERMING VAN DE PRIVACY (gewijzigd door de wet van 11 december 1998 waarmee de Europese richtlijn van 24 oktober 1995 wordt omgezet) naleven.

In de volgende paragraaf lees je waarom wij info verzamelen.

Wij verzamelen je gegevens voor het nakomen van de tussen jou en DLB Productions bvba gesloten overeenkomst, nadat je een bestelling hebt geplaatst. Een van de redenen tot dataverzameling is het toezenden van persoonlijk gerichte aanbiedingen, nieuwsbrieven en reclamemateriaal. Dit doen we echter alleen als je daar expliciet toestemming voor geeft.

Direct marketing activiteiten

Wij bieden je een nieuwsbrief aan waardoor je op de hoogte blijft van speciale aanbiedingen en nieuwtjes. De gegevens die we verzamelen worden nooit aan derde partijen of onze partners verstrekt en worden enkel binnen DLB Productions bvba door de bevoegde personen behandeld.